Kata Bijak Orang Kudus (1)

Artikel - Kata Bijak Orang Kudus

Santo Yohanes Krisostomus - Para imam telah menerima kekuasaan yang diberikan Tuhan bukan kepada para malaikat maupun malaikat agung.  Dikatakan pada para imam: "Apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga; dan apa yang engkau lepaskan, akan terlepas."  Penguasa-penguasa sementara memang memiliki kekuasaan untuk mengikat; tetapi mereka hanya dapat mengikat tubuh.  Para Imam, secara kontras, dapat mengikat jiwa dan melampaui langit.  Apakah (Allah) tidak memberikan mereka kekuasaan surga? .... Kuasa apa yang lebih besar daripada kuasa ini? Bapa telah menyerahkan segala penghakiman kepada Putera.  Dan sekarang saya melihat Sang Putera menempatkan kekuasaan ini pada tangan-tangan para Imam.  Mereka dibesarkan untuk martabat ini, seolah-olah mereka telah berkumpul ke surga.

 

Santa Teresa dari Lisieux (Kanak-Kanak Yesus) - Buatku, doa adalah gelombang hati, doa adalah cara sederhana untuk melihat surga, doa adalah jeritan pengakuan dan cinta, yang merangkul baik pencobaan maupun kesukacitaan.

Santo Bernardus - Salam Malaikat kepada Maria: "Terberkatilah Engkau, penuh rahmat." Kelimpahan rahmat ini diperoleh bukan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi kita agar kita semua yang menghormati Maria dapat mengambil bagian dari padanya. Rahmat itu diperoleh Maria supaya seluruh umat manusia diselamatkan.

Beato Paus Yohanes Paulus II - Rosario adalah doa yang penuh kuasa untuk perdamaian, untuk keluarga, serta untuk merenungkan peristiwa-peristiwa dalam hidup Yesus.

Santo Louis-Marie Grignion de Montfort - Dari semua makhluk, Maria adalah yang paling serupa dengan Yesus Kristus sehingga tidak ada satu pun devosi yang lebih membaktikan seorang manusia kepada Tuhan dan membuatnya serupa denganNya daripada devosi kepada Bunda-Nya yang suci. Jadi, semakin orang dibaktikan kepada Maria, semakin pula dia dibaktikan kepada Yesus Kristus.

Eugenius de Mazenod

Kemampuannya dalam pewartaan injil dan bakat kepemimpinannya dalam mengarahkan berbagai Misi merupakan tanda-tanda lahir hidup batin yang menjadikan Eugene de Mazenod sebagai penjala manusia.

Readmore

Copyright © 2010. Oblat Maria Imakulata. Website Design by Yopdesign.